fredag 25 april 2008

SPX08


Det är möjligt att nu på lördagen flukta in mig på Small Press Expo i Stockholm. Jag delar ut ett seriebrev som innehåller serier, en del hittills opublicerade.

Inga kommentarer: